Jelentkezzen virtuális piacunkra!
Segíteni szeretnénk, mert minden Magyar munkahely számít! A termékeikre büszke termelők és kereskedők most nagyobb bajban vannak mint eddig...
Bővebben

Háztájit az asztalra konferencia és piacozás - Tájgazda

A helyi mezőgazdaságból élők kitörési lehetőségeire kínál tippeket adni az április 13.-án, szombaton 10-től 13 óráig a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban megrendezésre kerülő konferencia –

melyet a 7-től 10 óráig tartó vidám piacmustra előz meg Szőke Andrással és a Katona József Színház művészeivel. A részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők, akik nevében szerdán a program fővédnöke: Dr. Zombor Gábor, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere – és Dr. Lakó Sándor programmenedzser sajtótájékoztatón ismertette a rendezvényeket és a kampány fő elemeit.
A magyar mezőgazdaság kulcsproblémáját jelentik az értékesítési gondok – vagyis az, hogy a magyar gazdák sokszor már azért hátrányba szorulnak a külföldről beáramló árukkal szemben, mert jobb ízű és jobb minőségű magyar áruik nem találják – vagy a mesterséges akadályok miatt nem találhatják meg – az utat a magyar, vagy egyenesen a helybeli fogyasztókhoz. Ennek megoldására indult el a „Háztájit az asztalra” program, melynek célkitűzése a magyar gazdálkodók helyzetbe hozása a helybeli piacokon – megsokszorozva a lehetőségét annak, hogy a termelő és a fogyasztó lehetőleg a kereskedelmi láncok és más közvetítők kihagyásával találhasson egymásra. Ezzel a termelők versenyképesebb árat, kiszámíthatóbb értékesítést érhetnek el – míg a fogyasztók jobb áron juthatnak a friss, egészséges, helyben megtermelt magyar élelmiszerekhez.
Április 13.-án szombaton a gazdákat, termelőket, tanyasi embereket, a mezőgazdaságból élőket várják a szervezők szakirányú előadásaikkal a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központba. A félnapos, ingyenes találkozót jó hangulatú összejövetelként szervezik – melynek keretében a rendezők reményei szerint nem csak előadásokon keresztül kaphatnak tanácsokat az érdeklődők például arról, hogyan juthatnak el a gazdálkodók termékei a nagyvárosok lakóihoz, vagy hogy milyen termékeket részesítenek előnyben a nagyvárosok piacain, hanem személyes találkozásokon keresztül is kicserélhetik tapasztalataikat. De ezek mellett kóstoló is lesz helyben termelt élelmiszerekből, és Szőke Bandival kívánnak a rendezők Pálinkás jó reggelt a kecskeméti nagypiacon.
Ezt követően neves előadók révén pályázati mintaprogramok, termékfejlesztési ötletek bemutatására kerül sor a Konferencia Központban, ahol a résztvevő gazdák pályázatírási ötleteket nézhetnek meg, és piaci ismereteket is biztosítanak számukra. Sor kerül a „Háztájit az asztalra” kampányának bemutatására, melynek révén a magyar gazdálkodókat ingyenes oktatással képezik, és webáruházakban is bemutatják termékeiket.
Jöjjön el, és töltse velünk jó hangulatban ezt a szombati napot, hiszen a magyar gazdálkodók érdekében összeállított programunkkal Önnek is be szeretnénk mutatni azt a kitörési lehetőséget, melyet a dán, holland, vagy éppen az osztrák gazdák már napi gyakorlatként alkalmaznak – versenyképessé és erőssé téve ezzel a saját gazdaságukat és országuk mezőgazdaságát.
A „Háztájit az asztalra!” találkozó-konferencia részletes műsorterve:
 
2013. április 13. 10-13h
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ
Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.
A Konferencia Fővédnöke Dr. Zombor Gábor Kecskemét MJV Polgármestere
Előadások:
Dr. Bodnár Zsolt vegyészmérnök, feltaláló: Designkommunikáció és a lebomló csomagolóanyag. A termékfejlesztés modern elveinek alkalmazására különösen szükség van az élelmiszer és mezőgazdasági termék területen tekintettel a rendkívül „sokszínű” termelési és gyártási kultúrára.
Prof. Dr. Márai Géza, Szent István Egyetem: A tanyasi termékek minőségi előnyei. A tanyasi termék szerepe a biztonságos és magas élettani értékű élelmiszerek széles körben elérhetővé tételében.
Csibor Géza, Veritas Egyesület: A gazdák minősítésének szükségszerűsége. Minőségbiztosítási rendszer bemutatása, lehetőségek a közétkeztetésben.
Dr. Lakó Sándor, Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület: Háztájit az asztalra! A program bemutatása, új értékesítési csatornák és a kisüzemi élelmiszer-feldolgozás lehetőségei
Palotás Gábor, Univer Zrt. termékfejlesztési igazgató: Az élelmiszer termékpályák összehasonlítása. Az iparszerű mezőgazdaság, élelmiszeripar és a globális élelmiszerkereskedelem élelmiszerbiztonsági kockázatainak bemutatása, a hagyományos termelési, feldolgozási és fogyasztói szokásokkal összehasonlítva.
Balogh József, országgyűlési képviselő: A Tanyaprogram tapasztalatai és jövője. Vidékfejlesztési Minisztérium képviselője: Háztáji gazdaságok jelentősége
Az Aranyhomok Kistérség-fejlesztési Egyesület a Tanyaprogram 2012-es kiírásán támogatást nyert el a térségben előállított tanyai termékek piacra jutásának átfogó támogatására. A helyi termékek széleskörű megismertetése az egyesület szervezésében 2013 elején megkezdődött.
Az Egyesület Kecskemét központú térségében közel 10.000 tanya található, ahol mintegy 32.000 ember él. A tanyákon élő gazdák többsége az elmúlt évtized során bebizonyította, hogy termékeik nem csak hogy versenyképesek a nagy áruházláncok által tömegméretekben forgalmazott élelmiszerekkel, hanem sok esetben jóval magasabb beltartalmi és élvezeti értéket képviselnek. A gazdák által termelt és feldolgozott élelem azonban csak nagy nehézségek árán jut el a fogyasztóhoz. Az áruházláncok által megkövetelt mennyiségi termelés a kisebb gazdaságokat eleve kizárják az értékesítésnek ebből a lehetőségéből. Ennek következtében ma csak egy szűk kör jut hozzá a friss és idényjellegű termékekhez, ami komoly gondot okoz a gazdaságok számára is. A projekt fontos célja, hogy folyamatosan mind szélesebb lakossági csoport számára tegye ismertté a termékeket, és adjon lehetőséget az egészséges tanyai élelmiszerek fogyasztására. A megismerés, a termelők és a tudatos fogyasztók egymásra találása új élményeket is jelent a városi lakosság számára. Meggyőződésünk szerint a közvetlen emberi kapcsolatok kiépülése új minőséget teremt a termelő és a vásárló között, személyesség, bizalom alakul ki, ami egyben a termékek minőségének zálogává is válik.
Az Egyesület célja:
Sokan sokféleképpen gondolkodunk, sokan sokféleképpen élünk Magyarországon. Abban biztos mindannyian egyetértünk, hogy legfontosabb számunkra az a környezet, ahol élünk. Közelebbről: azok az emberek, akik minket körülvesznek, legyenek családtagok, szomszédok, vagy egy földrajzi térségben élők. Fontos, hogy mindazok, akik tenni tudnak azért, hogy javuljon az életminőségünk, hogy tágabb és szűkebb környezetünk, családunk egészségesebb életet éljen, tegyenek azért, hogy ez megvalósuljon. Az egyesület összefogott azért, hogy a Kecskemét környékén élő tanyai gazdák bővíthessék termékeik piacát, és ez egyben jelentsen a városlakóknak is megbízható, a mindennapok egészségét biztosító élelmiszereket.
Tudjuk, hogy vásárlási és fogyasztási szokásainkat megváltoztatni csak lassan, apró munkával lehet. Tudjuk, hogy az elmúlt évtizedek során az élelmiszerek népszerűsítésére fordított marketingköltések milliárdos nagyságrendűek, ezt ellenpontozni egy-egy helyi termék kampánnyal csak részlegesen lehet. Ennek ellenére hiszünk abban, hogy a saját és családja egészsége mindenkinek egyre fontosabb, és ha lehetőséget teremtünk a friss és egészséges termékek elérésére, a tömeges kereslet is utat talál a tanyasi gazdákhoz. Hogy ez megvalósuljon, információs kampányokat szervezünk, és olyan felületeken kezdünk kommunikációt, ahol célzottan érhetjük el közönségünket. Új értékesítési csatornák kidolgozásába és felépítésébe fogtunk, az online közösségi médián keresztül intenzív információ átadást kívánunk biztosítani. Tudjuk, hogy az élelmiszer is áru, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a termékfejlesztés, a kommunikáció és a desing segítésének. Meggyőződésünk, hogy a legjobb árunak is kell a cégér, ezért nem elégedhetünk meg a kiemelkedő minőséggel, tovább kell lépni az értékesítés átalakításával.
Hisszük, hogy egy olyan kölcsönösen előnyös programot építünk fel, ahol minden résztvevő megtalálja számításait. A helyi termelők piachoz, így bevételhez jutnak, míg a vásárlók közelebb kerülnek egészségük megóvásához. A rendszer kiiktatja a termékek sokszor átláthatatlan útját. Célunk, hogy térjünk vissza a fenntartható fogyasztáshoz. A projekt keretei között meg kívánjuk mutatni, hogy a néha több ezer kilométert utazó termékeknél mennyivel egészségesebb az idénynek megfelelő élelmiszereket fogyasztani. Igen, valóban sokszor drágább a sok odafigyeléssel és manipulációmentesen előállított élelmiszer, de tudatos fogyasztással, a pazarlás elkerülésével az egészségünk érdekében megéri azt választani.
Mit tesz az Egyesület a tanyai lakosság termékeinek megismertetéséért?
Projektünkkel mintaszerűen kívánjuk segíteni a helyi termelők és feldolgozók piacra jutását azzal, hogy olyan területen segítjük a kistermelők tevékenységét, amely számukra nem a hétköznapi munkavégzés része. Sikeresek leszünk, hiszen az értékesítési csatornák befolyásolása és a marketing területén egyedül az általunk most gyakorlatban is megvalósított Tanyaprogram kínál olyan lehetőséget, amely erre a célra elkölthető érdemleges forrásokkal, hatékony átfogó helyi program megvalósítását teszi lehetővé. A Tanyaprogram eddig megvalósult fejlesztéseire alapuló projektünkkel – részeként az egyedülálló önkormányzati összefogással - közhasznú, közfelügyelet alatt álló tevékenységet valósítunk meg. Az önkormányzatok vezetőivel együttműködve, a helyi állatorvosok, falugazdászok és tanyagondnokok bevonásával választjuk ki a sok ezer tanya közül azokat, amelyek bekapcsolásával a program elindulhat. Olyan gazdák kerülnek első lépésben a rendszerbe, akik bírják közös bizalmunkat. Sok tanyai gazda fektetett már évtizedes munkát a magas minőségű termékek előállításába. Ennek a munkának a megbecsülését is jelenti a programban való részvétel. Célunk, hogy szisztematikus munkával felkeressük mindazokat, akik bekapcsolódni kívánnak a munkába, de a program nem zárt, mindenki előtt nyitva áll. A projekt eredményeként sikeresen megoldottuk, hogy a Coop áruházlánc és az Aranyhomok Egyesület együttműködésében elérhetőek lesznek a helyi termékek a boltokban. Az Egyesület csatlakozik a Mintamenza programhoz is, településein cél, hogy a beszállítók minél nagyobb köre legyen helyi termelő. Az Egyesület közvetlen célja, hogy a jövőben a pályázati lehetőségek (például Leader Program, Tanyaprogram, stb.) sikeres kihasználását segítse a most megvalósuló felmérések alapján.
Az összefogásban résztvevő települések:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ágasegyháza Község Önkormányzata
Ballószög Község Önkormányzata
Felsőlajos Község Önkormányzata
Fülöpháza Község Önkormányzata
Helvécia Község Önkormányzata
Jakabszállás Község Önkormányzata
Kerekegyháza Város Önkormányzata
Kunbaracs Község Önkormányzata
Ladánybene Község Önkormányzata
Lajosmizse Város Önkormányzata
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
Nyárlőrinc Község Önkormányzata
Orgovány Község Önkormányzata
Tiszakécske Város Önkormányzata
Tiszaug Község Önkormányzata
Szabadszállás Önkormányzata
Szentkirály Község Önkormányzata
Városföld Község Önkormányzata
A következő hetek programjairól:
A „Háztájit az asztalra” program kampányrendezvényeit, április 13-tól április 28-ig rendezzük meg az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület településein. A kampánynyitó rendezvény a Kecskeméti Piaccsarnokban indul a „Pálinkás Jó reggelt Szőke Andrással” programunkkal, amelyhez a Kecskeméti Katona József Színház színészei is csatlakoznak. Ezt követően a helyi mezőgazdaságból élők kitörési lehetőségeire kínál ötleteket, javaslatokat adni az április 13.-án, szombaton 10-től 13 óráig a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban megrendezésre kerülő találkozó. A részvétel ingyenes.
Április 13.-án szombaton a gazdákat, termelőket, tanyasi embereket, a mezőgazdaságból élőket várjuk szakirányú előadásainkkal a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központba. Reményeink szerint nem csak előadásokon keresztül kaphatnak tanácsokat az érdeklődők például arról, hogyan juthatnak el a gazdálkodók termékei a nagyvárosok lakóihoz, vagy hogy milyen termékeket részesítenek előnyben a nagyvárosok piacain, hanem személyes találkozásokon keresztül is kicserélhetik tapasztalataikat. De ezek mellett kóstoló is lesz helyben termelt élelmiszerekből, és a jó hangulatot Szőke András biztosítja. Neves előadók révén pályázati mintaprogramok, termékfejlesztési ötletek bemutatására kerül sor, ahol a résztvevő gazdák pályázatírási ötleteket ismerhetnek meg, hiánypótló piaci és termékfejlesztési ismereteket szerezhetnek. Sor kerül a „Háztájit az asztalra” kampányának bemutatására, melynek révén a magyar gazdálkodókat ingyenes oktatással képezzük, és webáruházakban is bemutatjuk termékeiket.

Forrás: kecskemet.hu

Pin It
 • image

  Dobja fel a lángosost a térképre!

  Legyen tél vagy nyár, az év bármely időszakában a piacok környékén járva már messziről érzeni a levegőben a lángos illatát.


  image

  A fiatalos erőnlét elixírje

  Emlékszem mennyire viccesnek tartottuk gyerekkorunkban, amikor evés után a mákdarabok megragadtak a fogaink között...


  image

  A rejtélyes fehér mák

  Egy korábbi cikkünkben számoltunk be a kék mákról és számos pozitív hatásairól (A fiatalos erőnlét elixírje). A hozzászólások között olvastam a fehér mák említését.

  image

  Szappanok alkotta csokrok

  Oázis: az értelmező kéziszótár felütésekor az alábbi meghatározást olvashatjuk ezzel kapcsolatban. Ez egy növényekkel és állatokkal körülvett vizes élőhely a forró sivatagban,

Ajánlott cikkek

A Nevetlenfaluban született, jelenleg...
Ezen a héten kezdetét vette/veszi a...
Egy nemzet konyhakultúrája korántsem csak...