Előnyök és hátrányok:

 • A helyi adottságoknak, a tájnak, a hagyományoknak és a piaci igényeknek megfelelő gazdálkodási mód és intenzitás ösztönzése.
 • Az adottságokhoz igazodó növénytermesztés, állattartás preferálása.
 • Megalapozott és biztonságos termesztési és termelési színvonal elérése, mind mennyiségi, mind minőségi szempontból.
 • Jobb, és jövedelmezőbb értékesítései lehetőségek biztosítása.
 • A termelőtől független és hiteles tanúsító szervezet értékeli és minősítésével garantálja az adott termelés jó körülményeit és az élelem kiemelkedő, különleges minőségét.
 • A minőségtanúsítás és védjegyezés révén jelentős nyereség-növekedés, magasabb bizalmi szint és biztonságosabb gazdálkodás valósítható meg.

Minőségtanúsítási rendszer, Védjegy:
Az általunk kidolgozott minőségtanúsítási rendszer segíti a vidéki/helyi termékek értékesítését. A projekt eredményei által a vidéki/helyi termelő megtermelt áruit minősíttetheti úgy, hogy betartja az adott termesztési eljárást, s a termesztési folyamatot dokumentálja.

Termelési leírás:
A minőségtanúsítási rendszer a növényekről, állatokról, illetve feldolgozott termékről teljes és részletes termelési leírást ad, amit a használóknak be kell tartani.

Ellenőrzés:

 • önbevallás, az előírt eseményekről (talaj előkészítés, vetés, permetezés,…) adatokat és képet kell föltölteni a rendszerbe.
 • helyszíni ellenőrzés, két szintű, egy kérdőíves pl. tanyagondnok mint külső fél által felmért termelési körülmények. Valamint szúrópróba szerű részletes, labor ellenőrzés.
 • tanúsítás a tanúsítás megadásának alapja a gazdák a termelési folyamatot végigkísérő online adatszolgáltatása, fényképes dokumentálása, az adott termelési előírások betartását jelenti.
 • értékelés a tanyasi termelő és termékének vevői megítélését. Három értékelési szintet alakítunk ki, melyeket színek jelölnek.
 • védjegyet vezetünk be, ami nem térségi jelölés lenne, hanem a minőségtanúsítási rendszernek való megfelelés. Azonos forma mellett, mely a tanúsítást jelezné, a védjegy színe a értékelést mutatná. Háromszintű értékelést kaphatnak a gazdák a minőségbiztosítási rendszer által, amit a védjegy három fajta színével jeleznénk.

Rendszerbe kerülés:

 • Bejelentkezés: a rendszer használatának megkezdése, azonosítási és kapcsolattartási adatok megadása. Szerződés a rendszer használatáról.
 • Saját adat fölvitel: eddig termelt termékek, tartott állatok, késztermékek, szolgáltatások, birtok adatok, termelési feltételek megadása, rögzítése.
 • Termelni kívánt teremék választás: a minősíteni szándékozott növények és állatok megadása, termelési eljárások megtekintése. Szerződés a termelési, tartási, készítési eljárások betartásáról és az ellenőrzésekről, nyilatkozat a termelési feltételekről (terület, tartási tulajdonságok, adottságok.
 • Termelési napló vezetés: Az előírt termelési eljárás követését jelenti, a termelő betartandó előírások elvégzését rögzíti, a helyszíni ellenőrzés (permetezés, betakarítás,…) az itt megadott termelői időpont alapján.
 • Tanúsítás: önbevallás a termelési napló alapján, külső kontroll, tesztek, ellenőrző listák alapján. Helyszíni ellenőrzés, mozgó labor, vagy mintavétel labor ellenőrzés alapján. A termelési feltételeknek megfelelő mennyiségű termékre.
 • Értékelés: A rendszer működése során a termelőre adott visszajelzések alapján.

Az én termékem

Tájérintő

Ugrás a tetejére