Hu En
Jelentkezzen virtuális piacunkra!
Segíteni szeretnénk, mert minden Magyar munkahely számít! A termékeikre büszke termelők és kereskedők most nagyobb bajban vannak mint eddig...
Bővebben

Pilisszantó, TájGazda

Kicsiny falu a festői Pilis hegységben. Budapesttől és Esztergomtól egyaránt 20 km távolságra lévő település. Az itt fellelhető botanikai és geológiai ritkaságok, értékek miatt a környező területet

a Duna-Ipoly Nemzet Park felügyelete alá vették. Kivételes természeti környezetben fekvő község gazdag történelmi értékekkel rendelkezik.

Az első írásos források 1250-ben említik Pilisszántót, Boldog Özsébnek (a Pálos rend megalapítója) a Szent Kereszt Kolostor építésével kapcsolatosan. A falu egykoron három római út metszéspontjában állt, melyet az i. sz. 230-ban elhelyezett római feliratos mérföldkő is igazol. A kőoszlopokon Aqiuncum, Pannonia Inferior felirat található.  
A mérföldkő mellett lévő barokk templomot özv. gróf Zichy Miklósné építette 1760-ban. Homlokfalában látható a templom ismeretlen eredetű, mély erkölcsi tartalmú alapköve, amely a falu címere is. A templomot Páduai Szent Antal tiszteletére állították, aki a község védőszentje. A belső tér kialakítása Bebó Károly révén valósult meg. Egy tűzvész során az eredeti oltárkép megsemmisült, a jelenlegi képet Feszty Masa, Feszty Árpád lánya festette. A katolikus hívők két nyelven mondják el a Miatyánkat e templomban. Magyar nyelven a hazáért, Magyarországért és szlovák nyelven a faluért, lakóiért, őseiért.

2002-ben a templom mértani közepén beszakadt a padlózat, amely alatt 6 méter mély, 2 méter széles és magas folyosót ástak ki. A benne talált régészeti leletek alapján megállapították a szakemberek, hogy még a középkorban omlaszthatták be és temették el szándékosan a folyosót. A folyosók nem ismert rend szerint hálózzák be a falut. Jelenleg ebben a kiépített folyosóban van elhelyezve a 2000-ben megtalált rejtélyes Keresztes Kő.

A kihagyhatatlan látnivalók között található Boldog Özséb síremléke, a középkori kolostor romjai, a kisméretű, klasszicista Baross kúria, a zarándokszállásként funkcionáló Orosdy-kastély, a mészégetők kemencéje és kútja. A Pilis egészét behálózó, az Orosdy-kastély fölötti barlangból kiinduló Trézsi Szeretet Forrás, melynek éltető, tiszta vize által feltöltődhetnek azok, akik e megszentelt vizet megkóstolják. Nyári időszakban kiváló előadások színtere a Pilis hegy oldalában, a kőbányában kialakított Szikla Színház. Bejáratánál Wass Albert tiszteletére állított emlékkővel és Trianoni kopjafával találkozhatunk.

A 2003-ban felállított és megszentelt 12 méter magas és 6 méter széles tölgyfából készített Pilis Keresztje, már messziről hirdeti hazánk történelmének múltját. „Megtestesíti hőseinket, reményeinket, hitünket, vigasztal és biztat!”
A Pilis Kereszt a Boldogasszony kápolna mellett áll. A kápolna egyik érdekessége hogy kizárólag akadozásból és felajánlásból építették fel. Alapkövét 2006. nyarán tették le, elemeit csak kövek alkotják. A falakat az rakta, aki odajött segíteni vagy csak éppen arra járt. Természetesen irányítás, tervek alapján. A kápolnánál nyugalmat, békét lelhetünk, egy kis időre kiszakadhatunk rohanó világunkból. A tornyok harangjának hangjai egészen Csíksomlyóig hallatszanak. Mára hagyományos zarándokhely lett, pünkösdi mise alkalmával egy időben hangzik el mise a sokak által ismert csíksomlyói misével.

Az utóbbi években kiépített Csillagösvény a hegység történelmi múltjának állít emléket és nyújt erkölcsi menedéket a nemzeti és keresztényi értékrend tisztelőinek. Az ösvényen haladók Nimród, Atilla, Árpád, Szent István, Szent László, Boldog Özséb és Hunyadi Mátyás három méter magas faragott szobrai előtt elmélkedve jutnak el a Boldogasszony kápolnához, a Pilis Keresztjéhez.

Szekeres Marietta

Pin It
contentmap_plugin